Overgang 2020

Beste ouders,

Nu ons jaar officieel is afgetrapt met een spetterende vriendjesdag, kan het ‘normale’ werkjaar nu echt beginnen.

Dit wil zeggen dat er nog een paar zaken gaan veranderen, maar deze veranderingen behouden we naar alle waarschijnlijk tot het einde van het jaar. Concreet gaat het over de verzamelplaatsen en fietsenstallingen.

 • De Tippers, Toppers, Tiptiens, Kerels en Aspiranten zetten een mondmasker op vanaf dat ze voorbij de nadarhekken zijn. Ze mogen hun fiets in de fietsenstalling aan de buitenspeelplaats (stenen voetbalpleintje tegenover jongenschiro) zetten en rechtstreeks naar hun lokaal gaan. De mondmaskers moeten aangehouden worden tot ze in hun lokaal aankomen.
 • De Rakkers en Kwiks mogen hun fiets in de fietsenstalling aan de buitenspeelplaats (stenen voetbalpleintje tegenover jongenschiro) zetten en verzamelen aan schoolpoort.
 • De miniclub en speelclub meisjes mogen hun fiets in de fietsenstalling aan de buitenspeelplaats (stenen voetbalpleintje tegenover jongenschiro) zetten en daar ook verzamelen.
 • De miniclub en speelclub jongens mogen hun fiets in de fietsenstalling aan de buitenspeelplaats (stenen voetbalpleintje tegenover jongenschiro) zetten en verzamelen op het grasveldje aan de jongenslokalen.

Om de bubbels duidelijk en visueel te maken voor iedereen gaan we binnenkort aan iedereen een vissershoedje in een bepaalde kleur geven. Dit wordt dan een verplicht deel van het uniform en krijgen de kinderen steeds terug mee naar huis.

Daarnaast doen we ook een oproep om iedereen zijn eigen drinkbus te laten meenemen.

Vanaf deze zondag zijn de chiro-uren terug de normale, dit wil zeggen:

 • Miniclub en Speelclub: 14u-17u
 • Rakwi: 14u-18u (zomeruur), 14u-17u (winteruur)
 • Tito: 14u-18u
 • Keti 14u- wordt door leiding afgesproken
 • Aspiranten: 14u-19u30

Tot dan!

Groetjes, de leiding

VRIENDJESDAG XL

Beste ouders, (nieuwe) leden en sympathisanten

Graag nodigen wij jullie uit op onze Vriendjesdag XL, een ongezien spektakel vol vreugd en spel! Dit zal plaatsvinden op zondag 13 september van 14u tot 17u in de Montfortstraat 3, 2550 Kontich.

-START: Om 14u start deze chirozondag met een spetterende act. Aansluitend wordt een super leuk spel gespeeld per afdeling. Dit is hét moment om het als niet-Chirolid eens te komen proberen in onze Chiro!

-VRIENDJES: Het is de bedoeling dat alle leden een speelkameraad meenemen die het eens komt proberen in onze Chiro. Wij hopen op veel nieuwe gezichten!

-VRAGEN: Op onze site www.chirokoka.be vindt u al veel informatie over onze werking van de groepsleiding, uw kind, de volwassen begeleiders,… Zij beantwoorden met plezier al uw vragen! Hun e-mailadressen vindt u overigens op de site. Bovendien kan u tijdens de Vriendjesdag XL met al uw vragen terecht bij alle leiding die te herkennen is aan hun rode trui.

-INSCHRIJVEN EN UNIFORMVERKOOP: Ben je helemaal overtuigd om lid te worden van Chiro Koka zoals vele anderen dan staat je nog maar één ding te wachten namelijk het kopen van een uniform waarmee je kan komen pronken op een chirozondag. Onze eigen Chiro Koka T-shirts zijn te koop aan een democratische prijs van 10 euro. Deze kunnen aangekocht worden op een gewone chirozondag bij Rita of Flor.  Voor een short of rok verwijzen wij u verder door naar de Banier.

Dit jaar zal onze vriendjesdag een beetje anders verlopen, we werken in bubbels van 50 die elk op een andere locatie spelen. Men spreekt per bubbel af om 14u op de aangeduide locatie die u kan terugvinden op het plannetje hieronder. De bubbels zijn als volgt:

Voor de jongens:

 • Miniclub en rakkers (verzamelen voor de chiro)
 • Speelclub en Aspi (verzamelen op het pleintje van Sint-Montfort)
 • Toppers en kerels (verzamelen aan de meisjes lokalen)

Voor de meisjes:

 • Miniclub en tippers (verzamelen achter de kerk)
 • Speelclub en tiptiens (verzamelen aan het Patersboske)
 • Kwiks en Aspi (verzamelen voor de kerk)

Je gaat meteen naar je groep van 2020-2021. Als je moet overgaan verander je dus van groep. Wanneer je aankomt meld je je aan bij je leiding van het vorige chiro jaar. Wij vragen om maar met 1 ouder per kind te komen, een mondmasker te dragen vanaf rakwi en stipt op tijd aanwezig te zijn zodat onze eerste chirozondag zo goed mogelijk kan verlopen.

!!!! WEDSTRIJD !!!!

Chiro Koka presenteert de grote vliegtuig wedstrijd!!

Maak het snelste, mooiste of origineelste vliegtuig en maak er een coole foto/filmpje van en post het op Facebook. Laat je creativiteit de vrije loop gaan en vergeet ons zeker niet te taggen! Er zijn dit jaar 6 prijzen te winnen. 2 voor het origineelste vliegtuigje, 2 voor het mooiste en 2 voor het vliegtuig dat het verste vliegt. We overhandigen de winnaars hun prijs op onze Vriendjesdag op 13 september.

Veel succes!

Aankomst kamp!!

Beste ouders,
Na een fantastisch kamp is het weer tijd om huiswaarts te keren. Alle afdelingen komen dinsdag met de trein terug. We arriveren apart per bubbel op het kerkplein van Kontich-Kazerne. Hieronder de uurverdeling:

 • De speelclub jongens en rakkers zullen rond 12u45 aankomen op het kerkplein van Kontichkazerne. 
 • De mini- en speelclub meisjes zullen rond 13u45 aankomen op het Kerkplein. 
 • De miniclub jongens en de toppers zullen rond 14u45 aankomen op het kerkplein. 
 • De kwiks en tippers zullen rond 15u45 aankomen op het kerkplein. 
 • De tiptiens en aspi meisjes zullen rond 16u45 aankomen op het kerkplein (Dit uur kan mogelijks nog een beetje wijzigen, maar dit horen jullie dan nog).  
 • De kerels en aspi jongens zullen rond 17u45 aankomen op het kerkplein (Dit uur kan mogelijks nog een beetje wijzigen, maar dit horen jullie dan nog).

Bij het afhalen van jullie kapoenen is het nodig om een mondmasker te dragen, alleen te komen en afstand te houden van andere. Daarnaast vragen we om na aankomst zo snel mogelijk weer te vertrekken. 
De bagage kan niet meteen bij aankomst meegenomen worden. Dit kan wel op 12 augustus. Ook hier vragen we om rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen. Hieronder zijn de shiften opgelijst voor het afhalen van het persoonlijk gerief en verloren voorwerpen: 

 • Miniclub meisjes, speelclub meisjes, miniclub jongens en toppers 18u30 tot 19u30 
 • Kwiks, tippers Speelclub jongens & rakkers 19u30 tot 20u30 
 • Keti & aspi 20u30 tot 21u30

Als je kinderen hebt in verschillende groepen, vragen wij om het gerief af te zetten bij het tijdsslot van het oudste kind. 

Voldane chirogroetjes,
De leiding

Laatste voorbereidingen

Beste ouders

We kunnen eindelijk bijna op kamp vertrekken. De aftelkalender wordt steeds korter en de zenuwen intenser. Er zijn nog een aantal zaken die we graag nog even herhalen voor we op kamp vertrekken. 

Alle informatie in verband met het vertrek vinden jullie in het infoboekje op pagina 5 en 6. Het boekje vinden jullie onderaan dit bericht. Het vertrek gebeurt in verschillende shiften. Kijk dus even na of u het juiste uur en plaats weet. Lees ook even de veiligheidsmaatregelen na voor het vertrek. Het is bijvoorbeeld nodig om als ouder een mondmasker te dragen bij het afzetten van uw kind. De definitieve info over onze terugkomst zal tijdens het kamp op onze site verschijnen. Woensdagavond 29 juli wordt de bagage van de leden binnengebracht. Dit verloopt in shiften (pagina 8-9). Let op want de shiften zijn niet volledig hetzelfde als de bubbels van het kamp. Vergeet ook hier je mondmasker en de juiste (hand)hygiëne niet. 

In de laatste dagen voor het kamp vragen we om niet-noodzakelijke contacten te vermijden en de bubbel van 5 personen te respecteren. Als het lid een risico-contact heeft gehad of symptomen vertoont, is het nodig om ons en uw huisarts op de hoogte te brengen. Zo kan er bekeken worden of het nodig is om te testen. We bekijken dan samen de verdere aanpak. We willen nogmaals benadrukken dat het combineren van jeugdaanbod (sportkampen, speelpleinen, sportlessen, jeugdkampen) niet mogen gecombineerd worden met ons kamp (min. 5 dagen tussen). Als u terugkomt van vakantie volgt u de richtlijnen uit de vorige communicatie. Deze vind je opnieuw onderaan deze mail. We vragen om in de komende dagen extra waakzaam te zijn voor symptomen bij je kind en zijn/haar contacten. Extra vragen we daarom om de koorts te meten in de dagen voor vertrek. Bij verhoogde temperatuur (37,5°C) is het nodig om ons op de hoogte te brengen. Al deze voorwaarden vallen onder onze afspraak op eer. 

De besmettingscijfers gaan in Kontich en zijn buurgemeenten niet de goede richting uit. Hier houden we rekening mee tijdens de laatste voorbereidingen van het kamp. We staan in nauw contact met de gemeente, huisartsen en onze koepelorganisatie. De richtlijnen die we nauwkeurig hebben gevolgd bij het uitwerken van ons kamp werden opgesteld door de overheid en experts. Tijdens het opstellen van deze richtlijnen werd ook rekening gehouden met een niet zo gunstig verloop van de besmettingscijfers. Na de laatste veiligheidsraad (27 juli) werden geen verandering doorgevoerd voor jeugdkampen. Door de richtlijnen te volgen en deze aan te vullen met extra maatregelen doen we er alles aan om het kamp zo veilig mogelijk te organiseren. Dit kan natuurlijk enkel wanneer jullie als ouder eveneens oplettend en verantwoordelijk optreden. 

Als jullie in de komende dagen nog vragen hebben of iets willen melden kan dat. Stuur een mailtje naar groepsleiding@chirokoka.be of bel 0491 25 88 81 (Jelle). Stuur liefst een nieuwe mail i.p.v. op deze te antwoorden. Tijdens het kamp kunnen jullie terecht bij onze volwassen begeleiders. Doe dit enkel als het echt nodig is. In het geval van een vermoedelijke of bevestigde COVID-19-besmetting bij iemand waarmee de deelnemer in nauw contact is geweest vragen we uitdrukkelijk om ons te contacteren. Zo kunnen we de situatie op dat moment evalueren en een juiste beslissing nemen. Moest er iets gebeuren op kamp wordt u steeds door ons gecontacteerd op het gepaste moment. Dit zijn de nummers van onze VB’s die je kan bereiken tijdens het kamp: 

Katleen: 0485 10 23 54
Hans: 0485 95 23 40
Bart: 0498 04 96 61 

Samen maken we er een onvergetelijk chirokamp van. Als je onze avonturen tijdens het kamp wilt volgen, kan dat via onze Facebookpagina

Enthousiaste chirogroeten,

De Leiding 

!!!!! Bekijk ook zeker het voorgaande bericht over risicogebieden -en contacten !!!!!!

Kamp risicogebieden en -contacten

Beste ouders, 

Joepie! Binnen een dikke week vertrekken de eerste groepen op chirokamp! Het wordt een onvergetelijk leuk kamp!! Alle info over het kamp vinden jullie terug in het kampboekje. Zoals jullie merken zijn een heel aantal zaken iets anders dit jaar. 

Als ouder hebben jullie een belangrijke bijdrage voor een veilig kamp. Bij het inschrijven hebben jullie ons laten weten dat jullie geen zieke leden of leden die risico-contacten hebben gehad mee zullen sturen op kamp. Aangezien dit een afspraak is op eer**, zetten we graag nog eens de voorwaarden op een rijtje. 

 • Leden die behoren tot een risicogroep kunnen onder voorwaarden mee. Zij worden gecontacteerd door ons. 
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp? Dan kan je niet deelnemen. Dit telt natuurlijk voor een besmetting (of symptomen) van het coronavirus, maar ook deelnemers die om een andere reden ziek zijn kunnen niet altijd deelnemen. Let zeker op hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen,… Contacteer ons in ieder geval van ziekte. 
 • Combineren van ander jeugdaanbod (speelpleinen, sportkampen, jeugdkampen) kan niet in dezelfde week als het kamp. 
 • Als er iemand in uw gezinsbubbel positief is getest op COVID is het nodig om ons hiervan op de hoogte te brengen voor én tijdens het kamp. Dit geld ook voor mensen waarmee het lid in nauw contact is geweest. 
 • Wie op reis ging naar een land in de rode zones, vastgelegd door Buitenlandse Zaken, doet een verplichte quarantaineperiode. In dit geval kan het lid dus niet mee op kamp.
 • Wie op reis ging naar een land in de oranje zones  wordt gevraagd een test te laten afnemen en in quarantaine te gaan. Check de website van de  FOD Volksgezondheid voor verdere updates en info per gemeente. We vragen om twee dagen tussen terugkeer en het kamp te laten (tenzij anders vastgelegd voor het land waarnaar u reisde). Breng ons sowieso op de hoogte als u in 14 dagen voor het kamp in een oranje zone op vakantie bent geweest. 
 • Wie op reis ging naar een land in de groene zones vragen we om twee dagen tussen terugkeer en het kamp te laten (Gebruik in dit geval uw gezond verstand, maar hou rekening met onze afspraak op eer. Als u vermoeden heeft van een risicocontact te hebben gehad, vragen we om het lid niet mee op kamp te sturen.)

Als een lid door bovenstaande voorwaarden niet mee op kamp kan, vragen we om ons op de hoogte te brengen via een mailtje naar groepsleiding@chirokoka.be. Ook als jullie vragen of twijfels hebben kan je daar terecht. 

Enthousiaste chirogroeten, 

De leiding

** Ouders sturen hun kinderen mee “op eer”. Dit betekent dat als zij hun kind laten meegaan, aangeven dat ze de bovenstaande voorwaarden erkennen en respecteren. Dit is dus de verantwoordelijkheid van de ouders. De Chiro kan en zal dit niet controleren. 

Vragen infomoment kamp

Dag ouders en leden

In de avond van 29 en 30 juni vond ons infomoment plaats. Veel ouders en leden volgden mee. We begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk was om mee te volgen. De meest gestelde vragen van het infomoment vinden jullie hieronder. Het antwoord op vele andere vragen vinden jullie in het kampboekje dat we jullie hebben bezorgd. Het infomoment (tito-aspi) kunnen jullie via deze link ook herbekijken.

Groetjes,

De leiding

INFOAVOND KAMP 2020

Beste ouders, 

Maandag en dinsdag staan de infomomenten voor het kamp gepland. Hieronder vinden jullie de planning en de toegangslink: 

 • Maandag 29 juni 20u: Infoavond voor miniclub, speelclub en rakwi. Tijdens dit infomoment wordt iets meer aandacht besteed aan algemene info voor leden en ouders die nog niet vaak een kamp hebben meegemaakt. Dit is de link:
 • Dinsdag 30 juni 20u: infoavond voor tito, keti en aspi. Hier wordt iets sneller over de algemene info gegaan. Dit is de link: 

Inloggen kan vanaf 19.45u. Om 20u starten we met het infomoment. We gebruiken het platform Zoom (sinds enkele updates is deze applicatie helemaal veilig). Als je op de link klikt word je automatisch naar de Zoommeeting gebracht. Als je Zoom voor de eerste keer gebruikt, kan het zijn dat je nog een Zoom-applicatie moet downloaden, maar dat wordt automatisch gedaan. Het kan ook zijn dat de meeting automatisch in je webbrowser wordt geopend. Je zal gedempt worden. Communiceren doen we via de chatfunctie, maar dat maken we nog duidelijk. 

Als je meerdere leden hebt kan je aansluiten bij een infomoment naar keuze. Als je niet kan op het gepland infomoment voor de afdeling van jouw zoon of dochter, kan je ook aansluiten bij het ander infomoment. Om voldoende plaatsen vrij te houden, vragen we om per gezin te volgen op één toestel (indien mogelijk). Als het niet lukt om toegang te krijgen stuur je een mailtje naar groepsleiding@chirokoka.be en dan zoeken we een alternatieve oplossing. 

Vriendelijke chirogroeten, 

Groepsleiding Chiro KOKA

INFOBOEKJE KAMP 2020

Beste ouders, 

Eind mei werd beslist dat zomerkampen dit jaar kunnen doorgaan. Dit vonden we fantastisch nieuws! We zijn meteen gestart met het aanpassen van ons kamp volgens de richtlijnen van de overheid. Er zijn heel wat zaken iets anders dan andere jaren. Toch hebben we ervoor kunnen zorgen dat er voor de leden niet heel erg veel zal veranderen. Op deze manier kunnen zij genieten van een zorgeloos kamp in deze toch wel ongewone periode. 

Alle informatie hebben we verzameld in een infoboekje. Het boekje is opgesplitst in praktische info en corona-info. Jullie zullen merken dat er belangrijke zaken zoals data en transport zijn gewijzigd. We denken dat deze info veel van jullie vragen kan beantwoorden. Als jullie toch nog vragen hebben kan je een mailtje sturen naar groepsleiding@chirokoka.be

Er is ook een online infoavond gepland. Tijdens dit moment zullen we de grote lijnen van het kamp nog eens overlopen. Er  zal ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen. Als je specifieke vragen hebt die minder van belang zijn voor andere ouders, mag je die al op voorhand mailen. Hieronder de regeling voor het infomoment: 

 • Maandag 29 juni 20u: Infoavond voor miniclub, speelcub en rakwi. Tijdens dit infomoment wordt iets meer aandacht besteed aan algemene info voor leden en ouders die nog niet vaak een kamp hebben meegemaakt.  
 • Dinsdag 30 juni 20u: infoavond voor tito, keti en aspi. Hier wordt iets sneller over de algemene info gegaan.  

Als je meerdere leden hebt kan je aansluiten bij een infomoment naar keuze. Als je niet kan op het gepland infomoment voor de afdeling van jouw zoon of dochter, kan je ook aansluiten bij het ander infomoment. 

We zullen gebruik maken van het platform Google Meets. We bezorgen jullie nog de link waarmee jullie toegang hebben tot het infomoment. Deze zal ook op onze site gepubliceerd worden (www.chirokoka.be). 

Zo maken we er allemaal samen een onvergetelijke zomer van!

Enthousiaste chirogroeten, 

De leiding van Chiro KOKA

JOEPIE JOEPIE JOEPIE !

Liefste ouders en leden,

Joepie, joepie, joepie! Nog maar 49 nachtjes en we kunnen vertrekken op ons jaarlijks Chirokamp! Zoals jullie weten, zal het kamp er dit jaar wat anders uitzien. Dat brengt voor iedereen heel wat vragen met zich mee. Om op al jullie vragen te beantwoorden, zal er rond 22 juni een infoboekje verschijnen in jullie mailbox. Daarna volgt er ook nog een virtueel infomoment:

 • Miniclub, speelclub en rakwi 29 juni om 20u00
 • Tito, keti en aspi 30 juni om 20u00

Meer details hierover volgen nog.

We zijn allemaal zeer hard aan het werken om een even kwaliteitsvol kamp te garanderen. Wij hebben er dan ook al enorm veel zin in!!

Hopelijk tot snel!

INSCHRIJVINGEN KAMP 2020

Beste ouders,

Ook deze zomer zal Chiro Koka een onvergetelijk kamp beleven. Het zal niet zoals andere jaren zijn. We zullen een aantal zaken aanpassen volgens de jeugdwerkregels die zijn opgesteld tegen de verspreiding van het coronavirus. Hoe we dit concreet zullen doen, laten we begin juli weten samen met alle andere praktische info voor het kamp.

Deze info vinden we belangrijk om alvast mee te geven:

 • Bij symptomen tot 5 dagen voor vertrek kan het lid niet mee op kamp. Als dit het geval is zullen we het inschrijvingsgeld terugbetalen.
 • Als het lid op kamp ziek wordt zal dit opgehaald moeten worden.
 • Contact met risicogroepen wordt in de week na het kamp afgeraden.
 • Ouders wordt geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week.
 • Antwoorden op veelgestelde vragen kan je vinden via volgende link.
Inschrijven gebeurt via de medische fiche. Er zijn 2 mogelijkheden:
 • Je vult een nieuwe medische fiche in
 • Je hernieuwt de medische fiche via de bevestigingsmail die je ontving bij het inschrijven van het werkjaar of vorig kamp

De inschrijving is voltooid zodra het inschrijvingsgeld betaald is op het volgende rekeningnummer BE59 7330 3410 4826. Wij vragen ook om telkens de volledige naam en afdeling bij de betaling te vermelden. Volgende tarieven zijn van toepassing (bij financiële moeilijkheden kan de Chiro met ondersteuning van enkele organisaties hier in tussenkomen. Je kan terecht bij groepsleiding@chirokoka.be):

 • €130 voor kind 1
 • €120  voor kind 2
 • €110 voor kind 3 en miniclub

Inschrijven kan tot en met 10 juni 23u59.

Als jullie nog vragen hebben kan je altijd mailen naar groepsleiding@chirokoka.be of bel naar Jelle (0491 25 88 81).